• تمامی خدمات این وبسایت توسط آژانس بازاریابی چابک تحت قوانین رسمی کشور و تحت مجوزهای قانونی زیر انجام می گیرد و به درخواست مشتری، امکان ارائه فاکتور رسمی برای کسب و کارها فراهم است:
    • کانون آگهی و تبلیغاتی صادر شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
    • مشاوره کسب و کار (ارایه خدمات مشاوره، کوچینگ، بازاریابی، فروش به متقاضیان سرمایه گذار، شروع کسب وکار توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی) صادر شده توسط وزارت صنعت و معدن ارائه می‌شود
  • پس از خرید اشتراک، اطلاعات لازم برای دریافت خدمات به ایمیل مشتری ارسال می شود. مشتری موظف است در صورت دریافت نکردن ایمیل مراتب را از طریق راه‌های ارتباطی معرفی شده در صفحه تماس با ما به ما اطلاع دهد.
  • در خدمات دارای بخش سطح خدمات، تعهد کیفی و کمی چابک به وضوح ذکر شده است و در صورت عدم تحقق سطح مورد نظر از خدمات، از طریق عودت وجه یا تخفیف روی سایر خدمات سعی در جبران نارضایتی بوجود آمده خواهد شد.
  • در صورت عدم تمدید اشتراک از سوی کارفرما، اطلاعات وبسایت حداکثر تا یک ماه نگهداری خواهد شد و در صورت عدم تحویل فایل ها از سوی کارفرما،اطلاعات وبسایت مد نظر پاک خواهد شد.
  • شرایط ذکر شده ممکن است در طول زمان تغییر کند. مشتری در هر بار ثبت سفارش ملزم است که آخرین نسخه از قوانین را مطالعه کند. لذا کلیک بر روی موافقت با شرایط و مقررات در صفحه تسویه حساب به معنی مطالعه کامل شرایط و موافقت با آنها است.